Saguaros stand tall along the Brown Mountain Trail in Tucson Mountain Park.

Doug Kreutz