Exterior of the UA McKale Center. Arizona Daily Star file photo taken 2/23/73.