Rebecca Sereda of USA perform with ribbon during the 32nd rhythmic gymnastics world championships in Kiev, Ukraine, Thursday, Aug. 29, 2013.(AP Photo/Sergei Chuzavkov)

Sergei Chuzavkov