Deshaun Thomas played on the same team as Arizona's Nick Johnson in 2010 at the LeBron James Skills Academy in Akron, Ohio.